Tarptautinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
meninės raiškos konkursas - festivalis

Burger nav

MUZIKOS TALENTŲ LYGA
2024.04.12-14

Placeholder
2024 balandžio
12-14 d.
Vieta SMK Aukštoji mokykla, Kalvarijų Str. 137E, Vilnius

X-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalinis konkursas

“MUZIKOS TALENTŲ LYGA 2024”

2024 m. balandžio 12 – 14 d.

NUOSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Konkurso organizatorius: VšĮ „Ars festa“. Kontaktinis tel. 8 611 56008, el. p. [email protected]

1.2. Konkurso vykdymo DATA2024 m. balandžio 12 -14 d.

KONKURSO VIETA – SMK aukštoji mokykla, Kalvarijų 137 E, Vilnius.

II. KONKURSO VYKDYMAS IR TERMINAI

2.1. KONKURSO VYKDYMAS:

2.1. Konkurse  kviečiami  dalyvauti:

– solistai, duetai, vokaliniai bei vokaliniai instrumentiniai ansambliai be amžiaus apribojimo;

– konkurse be atrankos kviečiami dalyvauti 2023 metų laureatai: 1-3-čių vietų laimėtojai savo kategorijose;

– nauji dalyviai ir dalyviai, kurie 2023 m. metais netapo laureatais, pirmiausia turi sudalyvauti atrankiniame etape, kuris vykdomas nuotoliniu būdu pagal įrašą (išsamiau žr. 2.2.1 punktą);

– praėjusių metų Grand Prix laimėtojai vienerius metus konkurse dalyvauti negali, išskyrus jei jie dalyvautų kitoje Grand Prix kategorijoje, pvz. Grand Prix Kids laimėtojas pagal amžių šiemet pretenduotų į Grand Prix Juniors arba dalyvautų Lietuviškos dainos ar Autorinės dainos nominacijoje.

 

2.2. DALYVIO ANKETŲ PATEIKIMO TERMINAI

2.2.1. DALYVAVIMAS ATRANKINIAME ETAPE

Nauji dalyviai ir dalyviai, kurie praėjusiais metais netapo laureatais, pirmiausia turi dalyvauti atrankiniame etape, kuris vykdomas pagal įrašą.

Dalyviai, dalyvaujantys atrankiniame etape, siunčia savo pasirodymo video įrašą el. paštu [email protected] iki 2024 m. vasario 28 d. Įrašas negali būti koreguotas jokiomis techninėmis priemonėmis. Įrašo kokybė pakankama, nufilmuojant telefonu, taip pat gali būti įrašai iš kitų konkursų ar koncertų. Siunčiant įrašą atrankai, prašome pateikti papildomą informaciją:

Dalyvio vardas ir pavardė (arba grupės pavadinimas)

Dalyvio amžius (arba grupės narių amžiaus vidurkis)

Vadovo vardas ir pavardė

Kontaktinis telefonas ir el. pašto adresas, kuriuo pranešti apie atrankos rezultatus.

 

Visi dalyviai, dalyvavę atrankiniame ture, bus informuoti el. paštu apie atrankos rezultatus iki  2024 m. kovo 2 dienos.

 

Dėmesio! Vertinimo komisija, atrankai skirtus video įrašus, peržiūrės tik po mokesčio už dalyvavimą atrankoje gavimo. Mokestis už dalyvavimą atrankoje 20 EUR laukiama iki 2024 m. vasario 28 d.

 

2.2.2. DALYVAVIMAS KONKURSE

Dalyviai, praėję atranką (arba 2023 m. metų laureatai) užpildo dalyvavimo anketą iki kovo 5 d.  Anketos pildomos interneto svetainėje www.muzikostalentulyga.lt.

Fonogramos siunčiamos el. paštu [email protected] iki balandžio 1 d.

Fonogramos FAILAS turi būti pavadintas tokia tvarka: Vardas_Pavardė (arba grupės pavadinimas)_Dainos pavadinimas

 

2.3. KONKURSINĖS  KATEGORIJOS

Kiekvienas dalyvis dalyvauja savo amžiaus grupės konkursinėje kategorijoje. Amžiaus grupės bus paskelbtos, pasibaigus registracijai, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Dalyvių amžius – neribojamas.

Ansamblių amžiaus grupė nustatoma pagal grupės dalyvių amžiaus vidurkį.

Dalyviai laisvai pasirinkti atliekamos dainos žanrą. Dalyviai pagal amžių varžysis NOMINACIJOSE:

  • PASAULINIS HITAS (įvairūs žanrai);
  • FOLK (tiek autentiškos liaudies dainos, tiek pagal šiuolaikinę aranžuotę);
  • LIETUVIŠKA DAINA (lietuvių autorių dainos, atliekamos lietuvių kalba)
  • AUTORINĖ DAINA ( paties atlikėjo sukurta daina)

 

Kiekvienas dalyvis gali pasirinkti – dalyvauti vienoje ar daugiau Nominacijų. Dainos trukmė – ne ilgesnė kaip 3:40 min.

Susirinkus dalyvių skaičiui, didesniam nei įmanoma sutilpti į numatytą laiką, organizatorius turi teisę pareikalauti dalyvio atlikti tik vieną dainą, prieš tai suderinus su dalyviu ar jo atstovu (vadovu ar tėvų atstovu).

Dainos gali būti atliekamos „a cappella”, su akompanimentu fonogramoje („minusine” fonograma) arba pritariant „gyviems” instrumentams. Organizatoriai suteikia klavišinį instrumentą. Kitais instrumentais (jei reikalingi) dalyviai pasirūpina patys, įskaitant jų įgarsinimui reikalingus priedus, pvz. kubai gitaroms.

 

2.4. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

– vokalinis pasirengimas (intonavimas, balso technika);

– atlikimo įtaigumas ir artistiškumas;

– sceninis įvaizdis ir kultūra;

Komisijos nariai įvertina kiekvieno dalyvio pasirodymą balais nuo 5 iki 10 pagal aukščiau nurodytus kriterijus. Kiekvienam dalyviui išvedamas bendras visų komisijos narių balų vidurkis.

 

2.5. PARAMA KONKURSUI

 

2.5.1. Dalyviai prašomi paremti konkursą, dalyvaujant atrankoje  – 20 EUR pasirodymui iki vasario 28 d..

2.5.2. Dalyviai prašomi paremti konkursą, dalyvaujant tarptautiniame konkurse:

 

Pasirodymo sąstatas Dalyvaujant su 1 daina Dalyvaujant su 2 dainom
Solistas 95 EUR + 70 EUR už antrą dainą
Duetas 60 EUR /asm + 40 EUR / asm. už antrą dainą
Trio, kvartetas 50 EUR/asm + 35 EUR / asm. už antrą dainą
5-6 asmenų grupė 40 EUR/asm + 30 EUR / asm. už antrą dainą
7 ir daugiau asmenų grupė 35 EUR/asm + 30 EUR / asm. už antrą dainą

Sąstatas, kai solistui akompanuoja daugiau nei du instrumentai, traktuojamas kaip grupė.

Užsiregistravusiems vėliau nei kovo 5 d., taikomas papildomas „vėlyvos registracijos mokestis“ – 20 EUR už pasirodymą. Pavėluotai užsiregistravę dalyviai priimami tik tuo atveju, jei yra galimybė priimti papildomų dalyvių.

 

Parama konkursui pervedama iki 2024 m. kovo 5 d. už dalyvavimą į žemiau nurodytą sąskaitą:

A/s:                LT374010051002181842

Bankas:          Luminor Bank AS

Gavėjas:        VšĮ “Ars festa”

Į/k                  303398861

Paskirtis:        Parama MTL konkursui (dalyvio vardas, pavardė)

 

Visi konkursiniai pasirodymai bus nufilmuoti 3 arba 4 kameromis, pajungiant garsą iš pulto.

Sumontuoto video įrašo kaina – 50 EUR. 

 

 III. APDOVANOJIMAI

 

Komisijos sprendimu gali būti skiriamos daugiau nei viena pirma, antra, trečia vietos kategorijose.

Kiekvienoje amžiaus grupėje bus paskelbti MINI Grand Prix nugalėtojai tą pačią konkurso dieną.

VISO KONKURSO PAGRINDINIAI GRAND PRIX bus paskelbti pasibaigus, visoms trims konkurso dienoms po to, kai Komisija perklausys visų trijų dienų Mini Grand Prix laimėtojų įrašus. Mini Grand Prix laimėtojai – tai Nominantai į Grand Prix. Laimėtojai bus paskelbti ir paviešinti MUZIKOS TALENTŲ LYGOS svetainėje ir facebook bei instagram paskyroje.

Grand PRIX apdovanojimai:

Grand Prix KIDS (tarp vaikų iki 11 metų)   

  • Grand Prix JUNIOR (tarp paauglių 12-15 m.)
  • Grand Prix ADULTS (tarp dalyvių 16 m.+)
  • Grand Prix LIETUVIŠKA DAINA (tarp visų amžiaus grupių)
  • Grand Prix GROUP (tarp visų amžiaus grupių)

Specialūs prizai:

  • Special Prize AUTORINĖ DAINA (tarp visų amžiaus grupių)
  • Special Prize FOLK (tarp visų amžiaus grupių)

 

Komisijos sprendimu gali būti ir neskiriamas Grand Prix apdovanojimas, jei bus nuspręsta, kad kandidatų lygis nesiekia Grand Prix apdovanojimo lygio.

 

 

IV. APGYVENDINIMAS

 

5.1. Dėl apgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatorius el.p. [email protected]

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.1. Konkurso dalyviai ir palydintys asmenys patys pasidengia kelionės išlaidas bei pragyvenimo išlaidas.

6.2. Organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti programą ir nuostatus.

6.3. Konkurso organizatoriai turi teisę į visus pasirodymus per TV ir radiją, leidybą, filmavimą ir fotografavimą be jokio papildomo mokesčio. Organizatorius gali panaudoti video, audio ir fotografuotą medžiagą renginio reklamos tikslais be atskiro dalyvių leidimo.

6.4. Dalyvis, užpildęs paraišką ir pareiškęs norą dalyvauti konkurse, sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, amžius, užimta vieta ir kiti su konkurso veikla susiję duomenys būtų skelbiami garsiai ir viešai. Dalyvių kontaktiniai duomenys bei fonogramos saugomi Organizatoriaus vidinėje duomenų bazėje ir niekur į išorę neplatinami, išskyrus savireklamai.

6.5. Dalyviai patys atsako už atliekamų dainų autorinių teisių laikymąsi.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME: