Tarptautinis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
meninės raiškos konkursas - festivalis

Burger nav

PALANGOS TALENTŲ LYGA
08.10.2022 nuostatai

I-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo konkursas – festivalis

“PALANGOS TALENTŲ LYGA”

2022 m. spalio 8 d. Palanga

Palangos koncertų salė

NUOSTATAI

Paraiškos priimamos iki 2022 m. rugsėjo 11 d.

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Konkurso organizatorius: VšĮ „Ars festa“.

1.2. Konkurso vykdymo data ir vieta – 2022 m. spalio 8 d. Palangos koncertų salėje, Vytauto g. 43, Palanga 00135.

 

II. KONKURSO VYKDYMAS

2.1. KONKURSE  KVIEČIAMI  DALYVAUTI: – vokalistai: solistai, duetai ir vokaliniai ansambliai iki 30 metų amžiaus;

2.2. DALYVIO ANKETŲ PATEIKIMO TERMINAI Dalyviai, užpildo dalyvavimo anketą ir atsiunčia savo dainos fonogramą (minus) el. paštu fonogram@mtl.lt iki 2022 m. rugsėjo 11 d.

Siunčiant fonogramas, fonogramų failus būtina pavadinti tokia tvarka: Vardas_Pavardė_Amžius_Kūrinio pavadinimas, pvz. Jonas_Jonaitis_10_Lietus. Ansambliams vietoj vardo ir pavardės nurodyti ansamblio pavadinimą.

2.3. KONKURSO VYKDYMO TVARKA 2.3.1. Kiekvienas dalyvis dalyvauja savo amžiaus grupėje:

  • Iki 9 metų; 10 – 12 metų; 13 – 15 metų; 16 – 18 metų; 19 – 30 metų.

2.3.1. Ansamblių amžiaus kategorija nustatoma pagal grupės dalyvių amžiaus vidurkį. Nesusidarius pakankamo skaičiaus dalyvių vienoje amžiaus grupėje, amžiaus grupės gali būti apjungiamos, arba atvirkščiai – susmulkinamos, jei vienoje amžiaus grupėje bus pernelyg daug dalyvių. 2.3.2. Dalyviai atlieka po 1 laisvai pasirinktą kūrinį. Gali būti įvairių žanrų kūriniai. Dalyviams, pageidaujantiems atlikti po 2 kūrinius, tokia galimybė bus suteikta tik tokiu atveju, jei bus pakankamai laiko. 2.3.3. Kūrinio trukmė – ne ilgesnė 3:30 min. 2.3.4. Organizatoriai suteikia klavišinį instrumentą. Kitais instrumentais (jei reikalingi) dalyviai pasirūpina patys, įskaitant jų įgarsinimui reikalingus priedus, pvz. kubai gitaroms. 2.3.5. Konkursiniai pasirodymai vyks pirmoje dienos pusėje. Po konkurso bus paskelbtas sąrašas dalyvių – laureatų, kurie patenka į vakarinį gala koncertą, kurį Organizatoriaus užsakymu filmuojs LRT TV.

2.4. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS. 2. 4. 1. Komisijos nariai įvertina kiekvieno dalyvio pasirodymą balais nuo 5 iki 10. Kiekvienam dalyviui išvedamas bendras visų komisijos narių balų vidurkis. 2.4.2. Komisijos sprendimu gali būti skiriamos daugiau nei viena pirma, antra, trečia vietos kategorijose. 2.4.3.  Aukščiausius balus surikę dalyviai bus pakviesti į gala koncertą, kurį Organizatoriaus užsakymu filmuos LRT TV.

2.5. PARAMA KONKURSUI

Pasirodymo sąstatas Paramos dydis TV mokestis, patekusiems į gala koncertą
Solistas 95 EUR 50 EUR
Duetas 60 EUR /asm 30 EUR /asm.
Trio 45 EUR/asm 25 EUR / asm.
4 ir daugiau 40 EUR/asm 20 EUR / asm.

Jei solistas dalyvauja kartu su ritmo grupe, arba jam pritaria daugiau nei 2 instrumentai, tai toks sąstatas traktuojamas kaip grupė. Patekusiems į gala koncertą, filmuojamą LRT TV, taikomas TV filmavimo mokestis (žr. aukščiau pateiktoje lentelėje). Parama konkursui pervedama iki 2022 m. rugsėjo 11 dienos į žemiau nurodytą sąskaitą:

A/s:                LT374010051002181842

Bankas:          Luminor Bank AS

Gavėjas: VšĮ “Ars festa” į/k 303398861

Paskirtis:        Parama konkursui Palangos Talentų lyga / vardas pavardė

Lydintieji asmenys į Palangos koncertų salę bus įleidžiami NEMOKAMAI.

III. PRELIMINARI PROGRAMA

Konkurso vieta – Palangos koncertų salėje, Vytauto g. 43, Palanga 00135.  

2022 m. spalio 8 d. :  

11.00 – 15.00 val. konkursiniai pasirodymai;

16.00 val. – apdovanojimų ceremonija ir laureatų sąrašo paskelbimas;

19.00 – 21.30 val. – Gala koncertas su LRT TV filmavimu   Programa preliminari. Ji bus patikslinta, likus 1 savaitei iki renginio.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Konkurso dalyviai ir palydintys asmenys patys pasidengia kelionės išlaidas bei pragyvenimo išlaidas.

4.2. Organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti programą ir nuostatus.

4.3. Konkurso organizatoriai turi teisę į visus pasirodymus per TV ir radiją, leidybą, filmavimą ir fotografavimą be jokio papildomo mokesčio. Organizatorius gali panaudoti video, audio ir fotografuotą medžiagą renginio reklamos tikslais be atskiro dalyvių leidimo.

4.4. Dalyviai patys atsako už atliekamų dainų autorinių teisių laikymąsi.

4.5. Sutikdamas dalyvauti konkurse, dalyvis (ar jo atstovas – suaugęs asmuo, jei dalyvis nepilnametis) automatiškai sutinka ir neturi pretenzijų dėl dalyvio nuotraukų, video įrašų ir kitų asmens duomenų viešo skelbimo ir  publikavimo viešojoje erdvėje reklamos tikslais.      

PARAIŠKOS KONKURSUI PRIIMAMOS IKI 2022 m. rugsėjo 11 d.

PROJEKTO PARTNERIS:

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME: