[email protected], +370 (611) 56 008
Next Event in:
+ +
79 dienos
6 valandos
49 minutės
3 sekundės

IV-asis tarptautinis jaunimo meninės raiškos konkursas-festivalis

“MUZIKOS TALENTŲ LYGA 2018”

Skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

2018 m. kovo 25-30 d.

NUOSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1. Konkurso organizatorius: VšĮ „Ars festa“.

1.2. Konkursas susideda iš dviejų dalių – vokalo ir choreografijos konkursų.

1.3. Konkurso vykdymo data ir vieta – 2018 m. kovo 25-30 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Antakalnio 54, Vilnius.

1.4. Konkurso Grand Prix rinkimai bei laureatų koncertas bus filmuojamas LRT televizijos ir transliuojamas LRT kultūros kanalu su anonsais pirmajame LRT kanale ir LRT kultūroje. Konkursas viešinamas įvairiose žiniasklaidos priemonėse, internetinėje erdvėje.

1.5. Konkurso pagrindiniai uždaviniai:

– skatinti Lietuvos jaunimo pilietiškumą ir respektabiliai reprezentuoti Lietuvą užsienio svečiams;

– padėti atverti galimybes talentingam jaunimui,  jų saviraiškai, suteikiant profesionalią sceną bei profesionalų konsultacijas;

– leisti būti įvertintiems specialistų bei sudaryti galimybes palyginti savo meninės raiškos lygį su kitų dalyvių iš Lietuvos bei užsienio valstybių;

– padėti užmegzti kontaktus su užsienio ir Lietuvos meno specialistais;

– motyvuoti studentus įsitraukti į Lietuvos visuomeninį-kultūrinį gyvenimą, realizuojant savo įgytas teorines žinias realiuose projektuose.

 

II. VOKALO KONKURSO VYKDYMAS

2.1. VOKALO KONKURSE  KVIEČIAMI  DALYVAUTI:

– solistai, duetai, vokaliniai bei vokaliniai instrumentiniai ansambliai;

– konkurse be atrankos kviečiami dalyvauti praėjusių metų laureatai: 1-3-čių vietų laimėtojai savo kategorijose;

– nauji dalyviai ir dalyviai, kurie praėjusiais metais netapo laureatais, pirmiausia turi sudalyvauti respublikinėje atrankoje, kuri vyks 2018 m. sausio mėn. 14-21d. Respublikinių atrankų vykdymo taisyklės pateikiamos atskirai;

– praėjusių metų Grand Prix laimėtojai kviečiami dalyvauti atidarymo programoje ir/ar Gala koncerte svečio teisėmis. Vienerius metus konkurse jie dalyvauti negali.

2.2. DALYVIO ANKETŲ PATEIKIMO TERMINAI

Dalyviai, užpildo dalyvavimo anketą konkurse interneto svetainėje www.muzikostalentulyga.lt ir atsiunčia savo dainos fonogramą (minus) el. paštu [email protected]  iki 2018m. vasario 25 d.

Siunčiant fonogramas, fonogramų failus būtina pavadinti tokia tvarka: Vardas_Pavardė_Amžius_Dainos pavadinimas_Žanras, pvz. Jonas_Jonaitis_10_Lietus_pop.

Ansambliams vietoj vardo ir pavardės nurodyti ansamblio pavadinimą.

2.3. VOKALO KONKURSO KATEGORIJOS

Kiekvienas dalyvis dalyvauja savo amžiaus kategorijoje:

 • Iki 7 metų; 8 metai; 9 metai; 10 metų; 11 metų; 12 metų; 13 metų; 14 metų; 15 metų; 16 metų; 17 metų; 18 metų; 19 + metų

Ansamblių amžiaus kategorija nustatoma pagal grupės dalyvių amžiaus vidurkį. Nesusidarius pakankamo skaičiaus dalyvių vienoje amžiaus grupėje, amžiaus grupės gali būti apjungiamos.

 

Dalyviai kviečiami varžytis pagal savo amžiaus grupes šiuose žanruose/nominacijose:

 • pop;
 • pop klasika;
 • rokas;
 • folk (autentiškos liaudies dainos arba folk žanro dainos, atliekamos pagal šiuolaikinę aranžuotę);
 • džiazas bei improvizacija, blues bei R&B;
 • miuziklas;
 • teminė konkurso nominacija „TAU, LIETUVA”, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui – LIETUVAI skirtos dainos;
 • LIETUVIŠKOS dainos (gali būti lietuvių autorių, autorinės dalyvių ar jų vadovų dainos bei kitos lietuvių kalba atliekamos dainos).

 

Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti vienoje arba dviejose konkursinėse (žanrinėse) kategorijose laisvu pasirinkimu. Dainos trukmė – ne ilgesnė 3:40 min.

Dainos gali būti atliekamos „a cappella”, su akompanimentu fonogramoje („minusine” fonograma) arba pritariant „gyviems” instrumentams. Organizatoriai suteikia klavišinį instrumentą ir mušamųjų komplektą. Kitais instrumentais (jei reikalingi) dalyviai pasirūpina patys, įskaitant jų įgarsinimui reikalingus priedus, pvz. kubai gitaroms.

2.4. VOKALO KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

– vokalinis pasirengimas (intonavimas, balso technika);

– atlikimo įtaigumas;

– sceninis įvaizdis ir kultūra.

Komisijos nariai įvertina kiekvieno dalyvio pasirodymą balais nuo 1 iki 10 pagal aukščiau nurodytus kriterijus. Kiekvienam dalyviui išvedamas bendras visų komisijos narių balų vidurkis. Jei komisijos narys yra pedagogas, kurio auklėtinis dalyvauja konkurse, jis nevertina visos konkursinės kategorijos, kurioje dalyvauja pastarojo pedagogo auklėtinis.

Komisijos sprendimu gali būti skiriamos daugiau nei viena pirma, antra, trečia vietos kategorijose. Konkurso finale (TV filmavimo metu) dalyviai varžosi dėl Grand Prix VOCAL apdovanojimų, kurie tarp vokalistų yra trys:

 • Grand Prix VOCAL KIDS (tarp vaikų iki 12 metų);
 • Grand Prix VOCAL JUNIOR (tarp vaikų 13-16 m.);
 • Grand Prix VOCAL SENIOR (tarp dalyvių 17m.+) .

Pretendentai į Grand Prix apdovanojimus išrenkami bendru komisijos sprendimu.

 

2.5. DALYVAVIMO MOKESTIS VOKALO KONKURSO DALYVIAMS

Pasirodymo sąstatas Už vieną dainą Už antrą dainą
Solistas 80 EUR 40 EUR
Duetas 50 EUR /asm 25 EUR/asm.
Trio 40 EUR/asm 20 EUR/asm.
4-6 asmenų grupė 30 EUR/asm 15 EUR/asm.
7 ir daugiau asmenų grupė 20 EUR/asm 10 EUR/asm.

PASTABA. „Pasirodymo sąstatas“ – tai žmonių skaičius ant scenos. Jei solistui pritaria vienas gyvas instrumentas, toks sąstatas laikomas „Solisto“. Visais kitais atvejais, dalyvavimo mokestis skaičiuojamas pagal tai, kiek žmonių scenoje.

 

Renginio programoje numatytas  sceninio meistriškumo seminaras su Lvovo muzikinio teatro meno vadovu, miuziklų dirigentu, aktoriumi ir dainininku Oleg Lysij (Ukraina). Dalyvauti juose kviečiami visi dalyviai ir pedagogai be jokio papildomo mokesčio. Bus vertimas į lietuvių kalbą. Plačiau apie lektorių ir vedamas temas nuostatų IV punkte.

 

Dalyvavimo mokestis pervedama iki 2018m. kovo 10 dienos į žemiau nurodytą sąskaitą:

A/s:               LT374010051002181842

Bankas:         DNB bankas

Gavėjas:        VšĮ “Ars festa”

į/k 303398861

Paskirtis:       Dalyvavimo mokestis MTL už (dalyvio vardas ir pavardė arba kolektyvo pavadinimas)

 

III. CHOREOGRAFIJOS KONKURSO VYKDYMAS

3.1. CHOREOGRAFIJOS KONKURSE  KVIEČIAMI  DALYVAUTI:

– Lietuvos ir užsienio šalių dalyviai solistai, pavienės poros, šokių kolektyvai;

– praėjusių metų Grand Prix laimėtojai kviečiami dalyvauti atidarymo programoje ir/ar Gala koncerte svečio teisėmis. Vienerius metus konkurse jie dalyvauti negali.

3.2. DALYVIO ANKETŲ PATEIKIMO TERMINAI

Dalyviai užpildo dalyvavimo anketą konkurse interneto svetainėje www.muzikostalentulyga.lt ir atsiunčia savo šokio muzikinį takelį  el. paštu [email protected]  iki 2018 m. vasario 25 d.

Siunčiant garso takelius, failus būtina pavadinti tokia tvarka:

Kolektyvo (ar solisto) pavadinimas_Amžiaus grupė_Šokio pavadinimas_Stilius,

pvz. SALTO_14-17_Eglė žalčių karalienė_šiuolaikinis.

 

3.3. CHOREOGRAFIJOS KONKURSINĖS KATEGORIJOS,  STILIAI IR AMŽIAUS GRUPĖS

Scenos dydis 10 m x 10 m. Scenos danga pritaikyta šokęjams.

Choreografijos konkurso dalyviai kviečiami dalyvauti šiose stilių kategorijose pagal amžiaus grupes:

   • Šiuolaikiniai/modernūs šokiai (kompozicijos, sukurtos naudojant baleto, modernaus baleto, džiazo ir šiuolaikinio šokio technikas);
   • Gatvės šokiai (visų gatvės šokių kompozicijos, sukurtos naudojant visų gatvės stilių technikas hip hop, breaking, poping, locking, street dance ir kt.);
   • Pop šokio kategorija (estradinio, ritminio, pramoginio, lindi hop ir kt.);
   • Charakteriniai šokiai (kompozicijos, sukurtos naudojant charakterinio ir kitų pasaulio šalių šokio technikas) / Originalusis žanras
   • Šou stiliaus šokiai;
   • Tautiniai šokiai.

Choreografijos konkurso amžiaus grupės (preliminariai):

 • iki 7 metų, 8-10 metų, 11-13 metų, 14-17 metų, 18 + metų.

Dalyvių amžiaus grupės gali būti pakeistos, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus kiekvienoje amžiaus grupėje. Kolektyvų amžiaus grupė nustatoma pagal grupės dalyvių amžiaus vidurkį.

Kiekvienas konkurso dalyvis atlieka po vieną arba du šokius skirtingų stilių kategorijose. Vieno šokio trukmė ne ilgesnė nei 4 min.

 

3.4. CHOREOGRAFIJOS KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

– šokio elementų atlikimo technika;

– šokio judesio stiliaus pojūtis;

– ritmika;

– muzikalumas ir meniniai gebėjimai.

Komisijos nariai įvertina kiekvieno dalyvio pasirodymą balais nuo 1 iki 10 pagal aukščiau nurodytus kriterijus. Kiekvienam dalyviui išvedamas bendras visų komisijos narių balų vidurkis. Jei komisijos narys yra pedagogas, kurio auklėtinis dalyvauja konkurse, jis nevertina visos konkursinės kategorijos, kurioje dalyvauja pastarojo pedagogo auklėtinis.

Komisijos sprendimu gali būti skiriamos daugiau nei viena pirma, antra, trečia vietos kategorijose. Konkurso finale (TV filmavimo metu) dalyviai konkuruoja dėl Grand Prix DANCE apdovanojimų, kurie tarp šokėjų yra du:

 • Grand Prix DANCE KIDS (tarp vaikų iki 13 metų);
 • Grand Prix DANCE SENIOR (tarp dalyvių, kuriems 14 metų  ir daugiau).

 

3.5. DALYVAVIMO MOKESTIS CHOREOGRAFIJOS KONKURSO DALYVIAMS

Sąstatas Už vieną pasirodymą Už antrą pasirodymą
Solistas 55 EUR 20 EUR
Pora 30 EUR/asm. 10 EUR/asm.
Kolektyvas (3-10 asmenų) 20 EUR/asm. nemokamai
Kolektyvas (daugiau nei 10 asmenų) 15 EUR/asm. nemokamai

Dalyvavimo mokestis pervedamas iki 2018 m. kovo 10 dienos į žemiau nurodytą sąskaitą:

A/s:               LT374010051002181842

Bankas:         DNB bankas

Gavėjas:        VšĮ “Ars festa”

į/k 303398861

Paskirtis:       Dalyvavimo mokestis MTL už (dalyvio vardas ir pavardė arba kolektyvo pavadinimas

 

IV. PRELIMINARI PROGRAMA

(BENDRA VOKALO IR CHOREOGRAFIJOS KONKURSŲ DALYVIAMS)

Vokalo ir choreografijos konkursų vieta bei TV koncertų filmavimo vieta – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Antakalnio 54, Vilnius.

2018 m. kovo 25 d. sekmadienis

17.00 – 19.00 val.    Šventinis festivalio atidarymas.

Vieta – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, adr. Antakalnio 54, Vilnius.

Kviečiami dalyvauti visi dalyviai, tėvai, pedagogai. Įėjimas nemokamas.

Atidaryme – raudonas kilimas, fotosesija, šventinė programa, nominacijų paskelbimas, putojančio vyno taurė (suaugusiems) ir šventinis tortas (vaikams)

Aprangos kodas – šventinis.

 

2018 m. kovo 26 d. pirmadienis

Vokalo konkursas I dalis.   Dalyvauja:

 • solistai iki 14 metų (įskaitytinai)
 • visos grupės, kurių amžiaus vidurkis iki 12 metų (įskaitytinai)

 

2018 m. kovo 27 d. antradienis

Vokalo konkurso II dalis.    Dalyvauja:

 • solistai nuo 15 ir daugiau m. amžiaus
 • visos grupės, kurių amžiaus vidurkis 13 ir daugiau metų

 

Sceninio meistriškumo pamoka vokalistams. Ved. Lvovo muzikinio teatro meno vadovas, miuziklų dirigentas bei aktorius ir dainininkas Oleg Lysij (Ukraina). Seminaras vyks su vertimu į lietuvių kalbą. Seminaro temos:

 • Scenos erdvės suvokimas;
 • Dikcija ir artikuliacija;
 • Gestikuliacija scenoje;
 • Sceninio jaudulio valdymas;
 • Nusilenkimas po pasirodymo;
 • Praktinės aktorinės užduotys.

 

2018 m. kovo 28 d. trečiadienis

Choreografijos konkursas. Dalyvauja visos amžiaus grupės ir visų stilių šokėjai.

 

Sceninio meistriškumo pamoka vokalistams (kartojama kovo 27 dienos programa).

Ved. Oleg Lysij (Ukraina).

 

2018 m. kovo 29 d. ketvirtadienis

TV filmavimas. MTL Grand Prix VOCAL ir MTL Grand Prix DANCE laimėtojų rinkimai.

 

2018 m. kovo 30 d. penktadienis

TV filmavimas. Laureatų koncertas.

 

Dėmesio! Tiksli programa bus paviešinta po dalyvių registracijos, iki 2018 m. kovo 1 d.  Preliminari programa gali būti koreguojama, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

 

V. APDOVANOJIMAI

5.1. Visi dalyviai ir pedagogai apdovanojami diplomais bei rėmėjų dovanomis.

5.2. Kiekvienoje kategorijoje pagal amžiaus grupę skiriamos I, II ir III vietos bei diplomanto nominacijos. Šie laimėtojai apdovanojami  Organizatorių įsteigtomis laimėtojo taurėmis ir/ar medaliais. Komisijos sprendimu gali būti skiriamos ir daugiau nei po vieną pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą amžiaus kategorijose.

5.3. Geriausi viso konkurso vokaliniai pasirodymai apdovanojami taurėmis ir piniginiais prizais:

 • Grand Prix VOCAL KIDS (tarp vaikų iki 12 metų);
 • Grand Prix VOCAL JUNIOR (tarp vaikų 13-16 metų);
 • Grand Prix VOCAL SENIOR (tarp dalyvių 17+) .

Grand Prix apdovanojimai įteikiami TV filmavimo metu.

5.4. Geriausi viso choreografijos konkurso pasirodymai apdovanojami taurėmis ir piniginiais prizais:

 • Grand Prix DANCE KIDS (tarp vaikų iki 13 metų);
 • Grand Prix DANCE SENIOR (tarp dalyvių 14 metų  ir daugiau).

Grand Prix apdovanojimai įteikiami TV filmavimo metu.

5.5. Konkurso partnerio – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos – įsteigtas prizas – videoklipas (-ai) labiausiai patikusiam pasirodymui.  Šio prizo laimėtoją išrenka prizo steigėjas.

5.6. Specialieji prizai – dovanų kuponai dalyvavimui kituose tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose –  atitenka šių prizų steigėjų atrinktiems dalyviams.

5.7. Kiekvienos kategorijos I-osios vietos laimėtojas kviečiamas dalyvauti TV laureatų koncerto filmavime. Dėl papildomų dalyvių, kviečiamų filmuotis TV koncerte, sprendimą priima Organizatorius, priklausomai nuo disponuojamo laiko, skirto TV filmavimui.

5.8. Po renginio išleidžiamas žurnalas su visų dalyvių fotografijomis. Pasirodymų video įrašus dalyviai gali užsisakyti iš anksto už papildomą 10 EUR mokestį. Taip pat ir aukštos rezoliucijos nuotraukas, daromas profesionalių fotografų.

5.9. Geriausi atlikėjai bus kviečiami koncertuoti miestų renginiuose, koncertuose, dalyvauti kituose tarptautiniuose konkursuose.

VI. PRAGYVENIMO KAŠTAI

 6.1. Organizatorius siūlo dviejų tipų viešbučius dalyviams apsistoti:

 1.Paketas A. 3* viešbutis su pusryčiais Vilniaus senamiestyje šalia Aušros vartų:

 • Kaina 180 EUR/asm., gyvenant 2-viečiame arba 3-viečiame kambaryje laikotarpiu 2018 m. kovo 25-30d.
 • Atstumai:   nuo Vilniaus senamiesčio – 0,3 km,  Vilniaus oro uosto – 5,5 km,  Vilniaus autobusų stoties – 0,2 km, Vilniaus geležinkelio stoties – 0,2 km
 • Pagal pageidavimą galima rinktis ir mažiau dienų. 1 dienos kaina  36 EUR/asm., gyvenant 2-viečiame arba triviečiame kambaryje.
 • Priemoka už vienvietį numerį 16 EUR/d.
 • Pagal pageidavimą galima užsakyti papildomą maitinimą dienai už 7 EUR/asm.

Į kainą įeina nakvynė, pusryčiai, pervežimas iki konkurso vietos ir atgal.

2.Paketas B. 2* viešbutis su pusryčiais Vilniaus senamiestyje:

 • Kaina 130 EUR/asm., gyvenant 2-viečiame arba 3-viečiame arba 4-viečiame kambaryje laikotarpiu 2018 m. kovo 25-30d.
 • Pagal pageidavimą galima rinktis ir mažiau dienų. 1 dienos kaina  26 EUR/asm.
 • Pagal pageidavimą galima užsakyti papildomą maitinimą dienai už 7 EUR/asm.

Į kainą įeina nakvynė, pusryčiai, pervežimas iki konkurso vietos ir atgal.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Konkurso dalyviai ir palydintys asmenys patys pasidengia kelionės išlaidas.

7.2. Organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti programą ir nuostatus.

7.3. Konkurso organizatoriai turi teisę į visus pasirodymus per TV ir radiją, leidybą, filmavimą ir fotografavimą be jokio papildomo mokesčio. Organizatorius gali panaudoti video, audio ir fotografuotą medžiagą renginio reklamos tikslais be atskiro dalyvių leidimo.

7.4. Dalyviai patys atsako už atliekamų dainų autorinių teisių laikymąsi.

 

 

KONTAKTINIAI ASMENYS:

 

Direktorė                                                         Asta Bagdonavičienė, mob. +370 611 56008, [email protected]

Režisierė                                                         Regina Stadalnikaitė , mob. +370 687 21423, [email protected]

Dėl techninių klausimų                                     Romas Bubnelis, mob. +370 687 48040, [email protected]

Dėl apgyvendinimo ir sąskaitų išrašymo             Diana Žukienė, mob. +370 687 79669, [email protected]

Dėl fonogramų ir programos eiliškumo               Inga Krakelienė, mob. +370 686 49839, [email protected]

 

el. paštas:  [email protected]

muzikostalentulyga.lt